Blomsterlav. Fingerbeger.

Blomsterlav er som regel lett kjennelig med sterkt skjellete podetier, som normalt er helt uten tydelige begre. Den er ofte fertil med skarlagensrøde fruktlegemer og er vanlig i hele landet.

Blomsterlav Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaerer
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.

Fingerbeger kjennes på sine store basalskjell med sorediøs kant og underside samt uregelmessige begre med utvekster langs kantene. Den vokser på død ved, særlig stubber og læger av bartrær, og på humusrik jord. Arten er utbredt i det meste av landet.

Fingerbeger Cladonia digitata (L.) Hoffm.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.