Trådkjølmose er den vanligste arten i slekta og samtidig den arten med videst økologisk amplitude. Den vokser vanligvis på trestammer, men forekommer også vanlig på berg. Arten har tydelig asymmetriske blad og rikelig med 5–6 celler lange, ovale grokorn på stengelen.

Kjennetegn

Trådkjølmose vokser i om lag 1 cm høge tuer eller små løse matter. Bladene er asymmetriske og skruer seg i tillegg litt i tørr tilstand. Nerven er kraftig og slutter rett nedenfor bladspissen. Bladkanten er litt uregelmessig på grunn av forekomst av papiller, men egentlige tenner finnes ikke. Bladcellene er runde og papilløse. Sporofytter forekommer sjelden. Grokorn forekommer som oftest i rikelige mengder på stengelen. De er ovale og er 5–6 celler lange og cellene er ikke delt av langsgående vegger.

Økologi

Arten vokser på bark av ulike løvtrær og på ulike typer berg og stein. Den krever ikke veldig kalkrikt underlag, men krever noe mineraler og finnes ikke på de aller fattigste bergartene.

Utbredelse

Arten er påvist i et bredt belte langs kysten nord til sør i Troms. Det som finnes av innlandsforekomster av arter i slekta kjølmoser dreier seg for det meste om denne arten.

Forvekslingsarter

Trådkjølmose skilles fra andre arter på sine korte (4–6 celler lange) ovale grokorn uten langsgående vegger.