Det finnes 10 arter i gullmoseslekta i Norge. De fleste artene vokser på bark av trær med intermediær til rik bark, men noen av artene kan også forekomme på stein eller berg. De fleste av artene i slekta har en sørlig og vestlig utbredelse og det er egentlig bare den steinboende arten fjellgullhette som har tyngdepunktet i utbredelsen i indre og nordlige strøk av landet.

Artene i slekta kjennetegnes av den oftest nokså smale kapselen som mer eller mindre gradvis går over i kapselskaftet. Noen av artene har imidlertid nokså tydelig avsatt kapsel. De sterkt hårete hettene er også en slektstypisk karakter. De fleste artene i denne slekta er sambu og har ofte rikelig med sporofytter. Piggknoppgullhette Ulota phyllantha er imidlertid særbu og oftest uten sporofytter.