Piggknoppgullhette vokser i tette tuer på berg eller trær i kyst og fjordstrøk. Den er lett å kjenne igjen på de tallrike grokornene i skuddspissene. Denne arten har vanligvis ikke kapsler. Merk at arten er sterkt knyttet til lokaliteter langs sjøen.

Kjennetegn

Piggknoppgullhette vokser i om lag 1–4 cm høge tuer. Bladene er avlange og smalt triangulære og som oftest med utløpende nerve. I tørr tilstand er bladene sterkt kruset. Sporofytter forekommer svært sjelden, men som eneste art i slekta har piggknoppgullhette vanligvis rikelig med avlange grokorn i spissene på særlig de øverste bladene.

Økologi

Piggknoppgullhette vokser først og fremst på stein og trestammer nær havet. Den vokser ofte i nokså åpent lende og ser ut til å trives på substrat der det vokser relativt få andre mosearter.

Utbredelse

Arten forekommer vanlig langs kysten fra Agder til Troms. Den finnes også østover mot Oslofjorden og i Finnmark, men kun med spredte forekomster.

Forvekslingsarter

Piggknoppgullhette kjennes igjen på sine karakteristiske grokorn på bladspissene i toppen av skuddene.