Ulkekutling lever på dypt vann og er en av de minste kutlingene vi har.

Kjennetegn

Ulkekutling er en liten fisk som blir oppimot 4 cm lang. I motsetning til hos de fleste andre kutlinger, danner ikke bukfinnene sugeskål. Ulkekutlingen mangler skjell på fremre del av kroppen. Den har avrundet halefinne og fremre ryggfinne er høyere enn bakre.

Hann og hunn er forskjellige av utseende og ble lenge regnet som to ulike arter. De kan skilles på fargetegninger og formen på finnene. Hannens fremre ryggfinne er meget stor, avrundet, og grå/gul med hvit kant. Bakre ryggfinne er rødbrun med lyse tverrbånd og har en svart flekk og svart kant. Kroppsfargen er mønstrete brun og lys, med røde tegninger på hodet. Hunnen er mindre fargerik, med en svart flekk i bakkant av den fremre ryggfinnen, som er trekantet i formen og mer spiss enn hannens.

Utbredelse

Ulkekutling finnes i Nordøst-Atlanteren fra Island, Færøyene og Norge til Biscayabukten 

Nordgrensen for arten har nylig blitt forskjøvet nord for polarsirkelen, da den ble funnet både utenfor Lofoten og i Lopphavet i Finnmark.

Levesett

Ulkekutling er som de fleste kutlinger en bunnlevende art, og finnes fra 30 meter ned til 375 meters dyp, ofte på skjell- eller grusbunn, gjerne på steder med korallalger. Man kan også finne den på mudderbunn. Føden består av små krepsdyr, mark og muslinger. Arten blir kjønnsmoden i sitt første eller andre leveår og blir trolig ikke eldre enn to år. Biologien er lite kjent.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med småkutling Lebetus guilleti, men ulkekutling lever på dypere vann og den fremre ryggfinnen er mer iøynefallende.

Hunnfisken hos ulkekutling kan forveksles med piggkutling-hann Buenia jeffreysii siden andre finnestråle på fremre ryggfinne er forlenget i en spiss hos begge arter. De skilles på fargetegningene.

Kjært barn, mange navn

Svensk:  simpstubb

Dansk: ulkekutling

Islandsk: dvergkýtlingur

Engelsk: diminutive goby

Tysk: skorpiongrundel

Fransk: gobie-nabot

Kilder

Byrkjedal I, Wienerroither R, og Jensen G (2016). Lebetus scorpioides and Buenia jeffreysii (Teleostei: Gobiidae) found north of the Arctic Circle. Fauna Norvegica, 36: 47-50.

Kullander SO, Nyman L, Jilg K og Delling B (2012). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Miller PJ (1986). Gobiidae. s. 1019-1085 i Whitehead PJP, Bauchot M-L, Hureau J-C, Nielsen J og Tortonese E (eds.) Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Volume 3. UNESCO, Paris.

https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/20616

https://www.fishbase.de/summary/Lebetus-scorpioides.html