Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 12
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 12
Antatt antall uoppdagede arter 3
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder