Småkutling er Europas minste fisk. Siden den er så liten er den også et sjeldent syn. Småkutling ble første gang påvist i Norge i 2015.

Kjennetegn

Småkutling blir ikke lengre enn 2,4 cm og er Europas minste fiskeart. Både hannen og hunnen har karakteristiske fargetegninger. Begge har et bredt, hvitt bånd under fremre ryggfinne, et brunt bånd under bakre ryggfinne og hvitt bånd på spolen. Hannfisken har grått hode, hunnfisken brunt. Hannfisken kan også skilles fra hunnen på sine gulaktige lepper og gule eller oransjefargede tverrbånd på ryggfinnene. Hunnfiskens fremre ryggfinne er lys, med en grønn flekk i bakkant.

Utbredelse

Vår kunnskap om utbredelsen til småkutling er begrenset til et fåtalls observasjoner i Adriaterhavet, Middelhavskysten, Shetland, den engelske kanal, Irland, Portugal, Kanariøyene og Danmark. I Sverige er det kun ett dokumentert funn av arten, i Skagerrak utenfor Tjärnö i 2003. I Norge ble den første gang påvist i 2015, da undervannsfotografen Rudolf Svensen med følge oppdaget den på en dykketur utenfor Bergen. Den regnes ikke som en vanlig art, men fisken er liten og lett å overse.

Levesett

Småkutling er en bunnlevende fisk, som holder til langs kysten på grunt vann ned til 30 meters dyp, vanligst på 8 til 10 meter. Den finnes fortrinnsvis på sand-, skjell- eller grusbunn, der fargetegningene gir god kamuflasje. Larver er påvist i juni til september. Arten er trolig ettårig. I Middelhavet blir fisken kjønnsmoden ved 1 cm kroppslengde. Småkutlingens biologi er lite kjent.

Finn fisken! Småkutling på skjellbunn utenfor Bergen - kan du se den?

Forvekslingsarter

Småkutling kan forveksles med ulkekutling Lebetus scorpioides, men småkutling lever på grunnere vann og den fremre ryggfinnen er ikke like iøynefallende som hos ulkekutling.

Kjært barn, mange navn

Svensk: dvärgstubb

Dansk: dværgkutling

Engelsk: Guillet's goby

Tysk: Guillet-Grundel

Fransk: Gobie nain de Guillet

Kilder

Kullander SO, Nyman L, Jilg K og Delling B (2012). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Miller PJ (1986). Gobiidae. s. 1019-1085 i Whitehead PJP, Bauchot M-L, Hureau J-C, Nielsen J og Tortonese E (eds.) Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Volume 3. UNESCO, Paris.

Pethon P (2005). Kutlingfamilien, s. 384-399. Aschehougs store fiskebok. Aschehoug, Oslo.

https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/262071

http://www.fishbase.se/summary/459

https://www.hooked.no/artikler/europas-minste-fisk-pavist-i-norge-for-forste-gang-2