Piggkutling lever lenger ut fra kysten enn mange andre kutlingarter. Den forekommer på mudder-, skjell-, grus- og sandbunn ned til drøyt 300 meters dybde.

Kjennetegn

Piggkutling blir inntil 6 cm lang. Den har lys grå kroppsfarge med hvit mage og bryst, samt brune eller rødlige flekker. Langs sidene har den fem mørke flekker. Piggkutlingen har 25–30 store skjell langs sidelinjen. Hodet, brystet og området foran ryggfinnen mangler skjell.

Halefinnen er avrundet. Finnene er lyse. Begge ryggfinnene har mørke striper nær ryggen og gattfinnen har en mørk stripe i ytterkant. Hannfisken kan skilles fra hunnen på at den andre finnestrålen på fremre ryggfinne er forlenget i en spiss.

Utbredelse

Piggkutling forekommer øst i Atlanterhavet med en utbredelse fra Bretagne, til Norge, Færøyene og Island. Mesteparten av forekomstene fins omkring De britiske øyer. Nylig ble nordgrensen for arten forskjøvet nord for polarsirkelen, da voksne individer ble registrert utenfor Lofoten i 2012.

Levesett

Leveviset til piggkutlingen er lite kjent. Den er registrert over mudder-, skjell-, grus- og sandbunn på 10–300 m dybde, ofte et stykke ut fra kysten. Føden inkluderer krepsdyr og småfisk. Gytesesongen er om våren og sommeren. Hunnen legger eggene i tomme muslingskall, hvor hannen (trolig) vokter dem. Etter klekking er larvene pelagiske (i vannmassene), men når de blir 20–25 mm lange tidlig på høsten, søker de ned til bunnen.

Forvekslingsarter

Hannfisken hos piggkutling kan forveksles med hunnen av ulkekutling Lebetus scorpioides, siden andre finnestråle på fremre ryggfinne er forlenget i en spiss hos begge arter. Artene skilles på fargetegningene.

Kjært barn, mange navn

Svensk: taggsmörbult

Islandsk: Jeffreys kýtlingur

Engelsk: Jeffrey's goby

Tysk: Jeffrey-Grundel

Fransk: gobie chauve

Italiensk: ghiozzetto quadripuntato

Kilder

Byrkjedal I, Wienerroither R og Jensen G (2016). Lebetus scorpioides and Buenia jeffreysii (Teleostei: Gobiidae) found north of the Arctic Circle. Fauna Norvegica 36: 47-50.

Kullander SO, Nyman L, Jilg K og Delling B (2012). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Miller PJ (1986). Gobiidae. s. 1019-1085 i Whitehead PJP, Bauchot M-L, Hureau J-C, Nielsen J og Tortonese E. (eds.) Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Volume 3. UNESCO, Paris.

Pethon P (2005). Kutlingfamilien, s. 384-399. Aschehougs store fiskebok. Aschehoug, Oslo.

https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/232204

https://www.fishbase.de/summary/52