Glasskutling er en av de få kutlingene som ikke lever som bunnfisk, men stort sett oppholder seg i de frie vannmassene, såkalt pelagisk. Kroppen mangler pigmenter og er nesten gjennomsiktig, derav navnet glasskutling.  

Kjennetegn

Glasskutling er en liten, ca. 5 cm lang, og langstrakt, nærmest gjennomsiktig fisk. Med unntak av små prikker langs sidene og på rygg- og gattfinnene, mangler nemlig glasskutlingen fargepigmenter. Det gjør også at de indre organene, som svømmeblæra, er godt synlige.

Mangelen på pigmenter er egentlig et trekk som hører til larvestadiet (neotheny), samtidig som forplantningsorganene utvikles raskere enn normalt (progenesis). Resultatet er en kjønnsmoden fisk med kroppen til en ungdom (juvenil) og er trolig en tilpasning til dens pelagiske livsførsel som planktoneter.

Kroppen er dekket av store skjell som løsner lett. Disse er også gjennomsiktige. Hodet og fremre del av kroppen mangler skjell. Øynene er plassert på siden av hodet. Halefinnen er rett avskåret. Hannfiskene har større finner enn hunnfiskene og har dessuten kraftige huggtenner når de er gyteklare.

Utbredelse

Glasskutling er utbredt øst i Atlanterhavet fra Troms i nord til Marokko i sør. Arten finnes også i Middelhavet og Svartehavet.

Levesett

Glasskutling lever nært kysten, fra grunne områder og ned til omtrent 80 meters dyp. I motsetning til de fleste kutlinger, som regnes som bunnfisk, er glasskutlingen hovedsakelig en pelagisk art som lever det meste av sitt korte liv i de frie vannmassene, der den svømmer i stim. Her beiter den på dyreplankton, fortrinnsvis hoppekreps, mysider og larvestadier av ulike virvelløse dyr. Den er selv byttedyr for større fisk og blekksprut.

Livssyklusen strekker seg over ett år. Etter klekking oppholder larvene seg i vannsøylen på grunt vann. På vinterstid samler ungfisken seg i store stimer langs kysten, og om våren sprer de voksne fiskene seg utover på dypere vann for å gyte. Voksen fisk gyter en eller to ganger i løpet av gyteperioden, før de dør. I Norge gyter glasskutlingen mellom juni og august, lenger sør starter gytingen tidligere. Hver hunnfisk bærer ca 3000 egg, som hun fester på hardt substrat, for eksempel muslingskall eller lignende underlag. De pæreformede eggene er knapt en halv millimeter i diameter (0,3-0,6 mm).

Forvekslingsarter

Krystallkutling Crystallogobius linearis (øverst) og glasskutling Aphia minuta (under) kan blant annet skilles på ryggfinnenes form, som her er markert rødt.

Glasskutling kan forveksles med krystallkutling Crystallogobius linearis som også er nærmest gjennomsiktig. Krystallkutling har en mer langstrakt ryggfinne og mangler helt skjell.

Kuriosa

En tallerken med glasskutling (chanquetes fritos), Malaga, Spania.

Til tross for den beskjedne størrelsen drives det tradisjonelt småskalafiske på glasskutling utenfor kysten av Spania og Italia fra november til mars, når ungfisken samles i stimer. Lokalt har dette fiskeriet vært en viktig inntektskilde, men er nå forbudt visse steder på grunn av nedgang i bestanden.

Kjært barn, mange navn

Svensk: klarbult, klarstubb

Engelsk: transparent goby

Fransk: nonnat

Spansk: lorcho, chanquete 

Italiensk: rossetto

Tysk: weissgrundel

Kilder

Caputo V, Candi G, La Mesa M og Arneri E (2001). Pattern of gonad maturation and the question of semelparity in the paedomorphic goby Aphia minuta. Journal of Fish Biology 58: 656-669.

Caputo V, Candi G, Arneri E, La Mesa M, Cinti C, Provinciali M, Cerioni PN og Gregorini A (2002). Short lifespan and apoptosis in Aphia minuta. Journal of Fish Biology 60: 775-779.

Kullander SO, Nyman L, Jilg K og Delling B (2012). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

La Mesa M, Arneri E, Caputo V og Iglesias M (2005). The transparent goby, Aphia minuta: a review of biology and fisheries of a paedomorphic European fish. Reviews in Fish Biology and Fisheries 15: 89-109.

La Mesa M, Borme D, Tirelli V, Di Poi E, Legovini S og Umani SF (2008). Feeding ecology of the transparent goby Aphia minuta (Pisces : Gobiidae) in the northwestern Adriatic Sea. Scientia Marina 72: 99-108.

Morales-Nin B, Grau AM, Aguilar JS, Gil MD og Pastor E (2017). Balearic Islands boat seine fisheries: the transparent goby fishery an example of co-management. ICES Journal of Marine Science 74: 2053-2058.

https://artfakta.artdatabanken.se/taxon/206156

http://www.fishbase.se/summary/39

https://www.gbif.org/species/9578838

https://www.iucnredlist.org/species/18159121/45096875