Tvaremose er en av de største thalløse levermoser i Norge og den eneste med runde grokornsskåler. Den er også den vanligste thalløse levermosen hos oss.

Kjennetegn

Til venstre: Hunnlig reseptakel med stråleformet frukthode. Til høyre: Thallus med runde grokornskåler.

Tvaremose har mørkegrønt og gaffelgreinet thallus som er 1–3 cm bredt og med en 2–8 celler bred hinnetynn kant. Den har ikke aromatisk lukt. På undersiden sitter 3 rekker med bukskjell på hver side av midten. Oversiden kan være jevnt grønn eller med en mørk lengdestripe langs midten. Videre er oversiden preget av et sekskantet mønster med en lys sentral pore. Porene er tønneformede og består av 5–6 ringer, hvorav 3–4 vises på overflaten. Hver ring består oftest av 4 celler. Grokornskåler dannes langs sentrale deler av thallus og er ca 0,5 cm i diameter. Arten er særbu, arkegoniene og senere de utviklede sporehusene sitter på undersiden av et frukthode med vanligvis 9 stråler på en 2–9 cm lang stilk. Antheridiene sitter på en skive med vanligvis 8 grunne lober på en opp til 2 cm lang stilk. Sporer er 10–16 µm i diameter og svakt papilløse.

Til venstre: Thallus med hunnlige reseptakler, mørke sporehus kan skimtes under strålene i frukthodene. Til høyre: Thallus med hannlige reseptakler, spermatozoidene dannes i de vorteformede strukturene (antheridiene).

Underarter

Avhengig av hvilken flora man bruker, behandles de tre taksa i tvaremoseslekta som underarter eller arter. I sin typiske form er de enkle å skille fra hverandre, men av og til kan det forekomme overgangsformer som ikke er like enkle å plassere. De har i tillegg litt ulik økologi slik at hvis habitat og morfologi kombineres vil en komme frem til riktig art/underart.

Økologi og utbredelse

Tvaremose er kjent fra det meste av Norge, og har en vid økologisk amplitude. Den kan vokse som en pionér i menneskeskapte habitat som veikanter og på jord i blomsterbed og mellom heller, eller den kan vokse på fuktig jord langs bekker i fjellet, og danne tepper i bunnsjiktet på sigevannspåvirket myr.

Forvekslingsarter

Tvaremose er vår eneste thalløse levermose med runde grokornskåler. Den eneste arten med lignende strukturer er månemose Lunularia cruciata, men den har halvmåneformede grokornskåler. Sterile eksemplarer kan kanskje forveksles med krokodillemoser, men disse har aromatisk duft og mangler mørk lengdestripe langs midten. Til sist kan den forveksles med skjøtmose Preissia quadrata, men denne er ofte mindre, med kun en rekke med bukskjell på hver side på undersiden av thallus, og den har ofte sterkt pigmentert thalluskant.