Tvaremoseslekta i Norge består av én art som deles i tre underarter. Dette er en av våre største thalløse levermoser, og den vanligste.

Tvaremoseslekta i Norge består av én art som deles i tre underarter. Noen behandler de tre underartene på artsnivå. Thallus er oftest mørkegrønt, 1–3 cm bredt med en 2–8 celler bred hinnetynn kant. På undersiden sitter 3 rekker med bukskjell på hver side av midten. Grokorn dannes i skåler på oversiden av thallus. Den har ikke aromatisk duft. Antheridier sitter på oversiden av stilkete skiveformete strukturer. Arkegonier sitter på undersiden av stilkete stråleformede strukturer.

Anvendt litteratur

Paton JA (1999). The liverwort flora of the British Isles. Harley Books.