Møkkadamdafnie har en kort og kompakt kroppsform og bakkroppskloa har et varierende antall pigger nær basis. Den har knallrød farge og er raskt ute med å kolonisere næringsrike små pytter og dammer.

Nøkkelkarakterer

Møkkadamdafnie Daphnia pulex har en kort og kompakt kroppsform. Tre karakterer skiller den imidlertid fra nåledafnie D. longispina, som den ofte sameksisterer med; øyet er mindre, hodet er rundere i formen og ryggskjoldnålen er kortere. Skulle det likevel være noen tvil kan vi bruke bakkroppskloa som hos møkkadamdafnie har et varierende antall pigger nær basis der de innerste er relativt små mens de 3–5 ytterste er kraftige. Disse mangler hos nåledafnie. Møkkadamdafnie har en kraftig rød farge.

Hunn: Lengde 1,0–3,3 mm

Hann: Lengde 1,0–1,8 mm

Økologi og utbredelse

Møkkadamdafnie er vanlig som tidlig kolonisator i fisketomme dammer og pytter der den ernærer seg som microfiltrerer. Det fins også et eksempel på at møkkadamdafnie var den første dafniearten som kom inn etter rotenonbehandling av en større innsjø. De fleste funnene er gjort rundt Oslo, men arten har en spredt utbredelse i hele landet. I forbindelse med Forskningsrådets skolekampanje i 2013, som ble kalt dafnie-jakten, ble det gjort en rekke nye funn av arten. I samme anledning ble det også stemt over det norske navnet til arten der elevene ble gitt tre alternativer. Møkkadamdafnie er vanligst i lokaliteter med pH>6,5 og er aldri funnet ved pH<5,5. Den er assosiert med høyt næringsinnhold og er funnet i 1/3 av vannforekomster med ledningsevne >10mS/m.