Neshornprikkdafnie har et rundt utseende og med et lite hode der den fremre delen ender i en avrundet spiss som har 4–6 små tenner. Den er bare funnet på Sørøstlandet.

Nøkkelkarakterer

Neshornprikkdafnie Ceriodaphnia rotunda har et rundt utseende og med et lite hode. Den fremre delen av hodet ender i en avrundet spiss som har 4–6 små tenner. Det første antenneparet er bredt ved basis og smalner av mot enden der vi finner noen meget lange børster. Bakkroppen er bred på midten der den danner en vinkel bakover og hvor det sitter sju små tenner. Den første og bakerste av disse tennene er noe mindre enn de øvrige, som er like store. Ryggskjoldet har et markert nettmønster og fargen kan være mørk rødbrun eller grålig rød.

Hunn: Lengde 0,7–1,0 mm

Hann: Lengde 0,6 mm

Økologi og utbredelse

Hunner av Ceriodaphnia rotunda ble funnet i en Oslodam av G.O. Sars rundt 1860. Siden er arten funnet i flere dammer på Østlandet, blant annet i deltaet til elvene Etna og Dokka nord for Oslo. Alle lokalitetene kan betegnes som å være elektrolyttrike (>10 mS/m), alkaliske (pH>6.5) lavlandslokaliteter. I følge litteraturen er neshornprikkdafnie vanlig i små dammer med tett vegetasjon der den ofte forekommer sammen med bredhaleprikkdafnie C. laticaudata. Dette er i god overenstemmelse med de få funnene som er gjort i Norge.

Forvekslingsarter