En meget sjelden art som i Norge kun er funnet en gang på Lista. Vertsart i Norge er trolig murervepsen Euodynerus quadrifasciatus. Dette er en av de største Chrysis-artene og minner om Chrysis longula, men har to like lange sporer i enden av midt-tibiene.

For more information, please see the English species page