Arten er på langt nær så vanlig som Hedychrum nobile, men er funnet på en rekke steder. Vertsarten er trolig Cerceris quadrifasciata. Besøker ofte blomster. Skilles fra den nærstående H. nobile på at den er mindre, samt unike kjønnskarakterer på siste bukledd og midtre legger.