En nokså sjelden art i Norge som er funnet noen steder på Østlandet, gjerne i varme skogkanter med mye død ved. Vertsart er murervepsen Ancistrocerus antilope, men det er litt usikkert om den også kan bruke andre verter i Norge. Arten skilles fra nærstående arter bl.a. på svært kraftig punktur på bakkroppen. Dette er også en av våre største Chrysis-arter.