Keisergullveps.

Keisergullveps er en nokså sjelden art i Norge. Den er er funnet noen steder på Østlandet, gjerne i varme skogkanter med mye død ved. Vertsart er murervepsen Ancistrocerus antilope, men det er litt usikkert om den også kan bruke andre verter i Norge. Arten skilles fra nærstående arter blant annet på svært kraftig punktur på bakkroppen. Dette er også en av våre største Chrysis-arter.

Keisergullveps Chrysis longula Abeille de Perrin, 1879
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.