Vingespenn

35-42 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden er okergul med gråbrun innramming og mønster. Framvingen har en svart øyeflekk med hvit kjerne nær vingespissen, og bakvingen har 3-5 øyeflekker i en rekke langs kanten. Hannen har en bred skråstripe av duftskjell midt på framvingen. Arten kan ikke forveksles med andre arter.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika og Midt-Østen.

Utbredelse i Norge

Utbredt langs Sørlandskysten til Kristiansand og på begge sider av Oslofjorden nord til Oslo. På Sørlandet er den svært sjelden. Langs kysten av ytre Oslofjord er den lokalt vanlig. Arten har hatt en viss ekspansjon etter 2000.

Unge stadier

Larven lever på hundegras, engrapp, kamgras, knegras, rødsvingel og sauesvingel. Den er grønn i varierende nyanser og har 2-3 utydelige sidelinjer samt en distinkt hvit fotlinje. Den blir ca. 30 mm lang. Puppen av 1. generasjon henger vanligvis på et strå. Puppen av 2. generasjon overvintrer, ofte helt nede mellom gressrøttene.

Flyvetid

Medio mai - juni og ultimo juli - august i to generasjoner.

Økologi

På magre, gjerne sandete steder nær kysten: Veikanter, sandtak, bergskråninger og tørrenger.