Vingespenn

20–24 mm.

Kjennetegn

Vingenes grunnfarge er brunsvart, og begge par har markante hvite flekker. Arten skiller seg fra de øvrige tre norske artene i slekten Pyrgus på sin mindre størrelse og mørkere grunnfarge. Fra polarsmyger og alvesmyger kan den dessuten skilles på de tydelige hvite flekkene på bakvingen. Den deler dette trekket med moltesmyger, men sistnevnte er større, lysere og flyr primært på moltemyrer.

Totalutbredelse

Europa og videre østover til Mongolia og Amur i Øst-Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig i lavlandet på Østlandet og Sørlandet samt sydlige og indre deler av Vestlandet.

Unge stadier

Larven lever på jordbær (Fragaria), mure (Potentilla) og kattost (Malva). I Norge er sistnevnte lite aktuell som næringsplante. Larveutviklingen skjer i juli-september. Forpupningen skjer mellom sammenspunnede blader ved foten av næringsplanten. Puppen overvintrer.

Flyvetid

Mai - juni.

Økologi

På skoglysninger, blomsterrike bakker, veikanter og enger. Sommerfuglen har en meget rask flukt og er ikke lett å få øye på unntatt når den setter seg på et blad og soler seg.