Vingespenn

30-42 mm.

Kjennetegn

Vingeoversidens tegninger består av vekselvis grå, røde og hvite tverrbånd som brytes av mørkfargede ribber. Midtcellen på både fram- og bakvingen har to røde flekker. Basis av bakvingen har gråsvart bestøving. Vingenes underside ligner oversiden, men med reduserte grå felter.

Totalutbredelse

Svært spredt polar og alpin utbredelse: Nord-Skandinavia, Kola, Kaukasus, Ararat i Tyrkia, fjellområder i Sibir og Mongolia.

Utbredelse i Norge

Lokal og sjelden fra Saltdal i Nordland til Porsanger og Varanger i Finnmark. Arten finnes ikke i de mest nedbørrike kyststrøkene. Hyppigheten svinger veldig fra år til år.

Unge stadier

Larven lever på svarttopp og lodnemyrklegg. Den er svart med svart behåring og torner, gule ryggflekker, og hvitgule flekker på siden av hvert ledd. Åndehullene er lyskantet og føttene er brune eller lysebrune. De overvintrer én gang som larver, og man tror at larvene forut for overvintringen lever selskapelig i et lite spinn .

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

På tuete, relativt tørre myrer i bjørkebeltet eller høyere, der det blant annet vokser dvergbjørk.