Vingespenn

22-34 mm.

Kjennetegn

Framvingens overside er skinnende rødoransje med brunsvarte flekker og bred brunsvart ytterkant. Bakvingeoversiden er brunsvart med et rødoransje, tannet bånd ved kanten. Framvingeundersiden er oransje med gulringede mørke flekker. Bakvingens underside er grå eller gråbrun med små, ofte forsvinnende, mørke pletter og oransje kantbånd. Kjønnene er like. Arten kan minne om hunnene til de øvrige norske gullvingeartene, men skilles lett på framvingens brede, ensfarvede kantbånd.

Totalutbredelse

Europa og Nord-Afrika og videre gjennom tempererte deler av Asia til Japan. Utbredt i den østlige delen av Nord-Amerika og i tropisk Afrika. En nordlig underart finnes i det nordlige Canada, Grønland og i Alaska.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på egnede habitater over hele landet.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på småsyre, men også på engsyre. Slirekne (Polygonum) nevnes også som vertsplante. Larven er grønn, som regel med rød rygg- og fotlinje. Den blir cirka 15 mm lang. Overvintringen skjer som larve.

Flyvetid

Ultimo mai - juni og juli - august i to generasjoner. I fjellet og i Nord-Norge normalt bare én generasjon i juli.

Økologi

På solrike sandete eller steinete steder, knauser eller bergskrenter. Den går opp i bjørkebeltet i fjellet.