Vingespenn

23-29 mm.

Kjennetegn

Hannens vingeoverside er mørk fiolettblå. Hunnen er brun med fiolettblått nærmest vingerota. Hunneksemplarer fra fjellet kan være rent brune. Undersiden er grå med svarte pletter innrammet i hvitt. Ved bakvingeundersidens bakhjørne er det en iøynefallende oransje flekk som utad er avgrenset av en skinnende lyseblå plett. Innenfor denne kan det være to tilsvarende mindre oransje og lyseblå pletter.

Totalutbredelse

Østlige deler av Mellom-Europa, Nord-Europa, Alpene og østover til Japan. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet bortsett fra ytre deler av Vestlandet.

Unge stadier

Larven lever på ulike planter i lyngfamilien, sannsynligvis særlig blokkebær, men også på blåbær, tyttebær, tranebær og klokkelyng. Larven er lysegrønn med mørk rygglinje og lysegule, fiolett-kantede sidelinjer. Den overvintrer som ung.

Flyvetid

Medio juni - juli ( - medio august).

Økologi

På myr, våte enger og fuktig skog. I fjellet og nordpå finnes den også på tørrere biotoper.