Vingespenn

25-29 mm.

Kjennetegn

Hannens overside er lys turkisblå med smal svart ytterkant. Hunnens overside er brun med antydning til blått ved vingerota. Vingeundersiden er grå, og bakvingen har store hvite flekker uten svart kjerne. Den spesielle bakvingeundersiden er meget karakteristisk for arten.

Totalutbredelse

Alpene, fjellområder i Balkan, og videre østover til Amur og det nordvestlige Kina.

Utbredelse i Norge

Vanlig i sentrale fjellområder i Sør-Norge fra Hardangervidda over Jotunheimen til Dovre, Trollheimen og Røros-traktene. Derfra fortsetter den inn i Jämtland og Härjedalen i Sverige.

Unge stadier

Larven lever på setermjelt, men skal også kunne finnes på blåmjelt. Den er mørkegrønn med mørkebrun behåring, og har brunprikket rygglinje og en lysere fotlinje. Lengden blir 12 mm. Overvintringen skjer i larvestadiet.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

På enger, setervoller og bakker i fjellet der det vokser blomster, spesielt mjelt-arter Astragalus. Arten er ofte tallrik der den forekommer. Flygetiden avhenger av snøsmeltingen. I normalår er de fleste på vingene i første halvdel av juli, men arten kan finnes fra cirka 20. juni til cirka 10 august.