Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s-[SV·b|c],s*[KA·d|c]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, s*[SV·d|e],s-[KA·b|a]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s-[SV·b|c], s-[KA·f|e]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
v, s*[SV·d|e],s-[KA·f|e]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
v, s-[SV·b|c]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
v, s*[SV·d|e]
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s-[SV·b|c],s*[KA·d|c]
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v, s-[SV·b|c], s-[KA·f|e]
V6-C-2 kalkrikt moderat våtsnøleie
v, s+[KA∙g|f]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
v, s-[SV·b|c]
10