Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 368
Limniske 18
Terrestriske 348
Marine 2
Antatt antall uoppdagede arter 43
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder