Klassifisering

  • Vitenskapelig navn
  • Magnoliophyta
  • Bokmål
   • dekkfrøete planter
   • blomsterplanter
  • Nynorsk
   • dekkfrøingar

 • Gå til navnetreet
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 2,361
Limniske 106
Terrestriske 2,248
Marine 7
Antatt antall uoppdagede arter 1,819
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder