Beskrivelse
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
  • Vitenskapelig navn
  • Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W.Zimm.
  • Bokmål
  • dekkfrøete planter
  • blomsterplanter
  • Nynorsk
  • dekkfrøete planter
 • Vitenskapelig navn
  Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W.Zimm.
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.