Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 168
Limniske 4
Terrestriske 164
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 32
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder