Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 550
Limniske 60
Terrestriske 483
Marine 7
Antatt antall uoppdagede arter 80
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder