Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
v, s*[SV·d|e],s*[KA·g|h]
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
s*[SV·d|e]
T20-C-1 kalkfattig og intermediær isinnfrysingsmark
m, v*
T4-C-1 blåbærskog
v*
T31-C-5 intermediær boreal lynghei
m
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
v
T4-C-2 svak lågurtskog
v*
T34-C-1 kalkfattig bakli-hei
v*, s-[KA∙c|d], s-[UF∙c|d]
T4-C-3 lågurtskog
v*
10