L4-C-2 Litt kalkfattig til intermediær helofyttsump. Takrørslekta. Smal dunkjevle. Sjøsivaks.