Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:


Risikovurderinger

Gjeldende kategori: LC


Risikovurdering År Kategori
Global rødliste 2015 LC