Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Risikovurderinger

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Global rødliste 2015 LC