Edderkopper. Blomsterfluer.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Edderkopper er en av de mest artsrike dyregruppene i verden med nært 50 000 beskrevne arter. I Norge er det funnet godt over 600 arter og det oppdages stadig flere. Alle edderkopper er rovdyr.

Edderkopper Araneae
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum