Edderkoppdyr: Haplozetidae. Edderkoppdyr: Lagenobates lagenulus.