Støvlus. Støvlus: Valenzuela flavidus.

Støvlusene er en liten orden med små sopp-, alge og detritusspisende insekter som kan påtreffes i de fleste landmiljøer. De er især vanlige på trestammer, i løvverk og på bar. Mange arter lever innendørs, deriblant boklusene (familie Liposcelididae).

Støvlus Psocoptera
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo