Grønnvintergulløye. Nordvintergulløye.

Chrysoperla lucasina er nok et medlem av Chrysoperla carnea-komplekset som helt nylig er oppdaget i Norge, og sannsynligvis den sjeldneste av våre tre arter. Det er imidlertid grunn til å tro at det finnes noen individer skjult i norske museer og samlinger.

Grønnvintergulløye Chrysoperla lucasina (Lacroix, 1912)
Creative Commons Attribution | Kjell Magne Olsen | Kaare Aagaard | Biofokus | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.