Dvergsandbie.

Dvergsandbie er en uanselig og lite utbredt art som av og til kan opptre i store bestander, som den gjør på øyene i Oslofjorden og i Halden. Arten besøker gjerne skjermplanter som gjeldkarve og hjorterot. Den er vanskelig å skille fra andre små sandbier.

Dvergsandbie Andrena nanula Nylander, 1848
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.