Gravebier.

Gravebier (Andrenidae) omfatter 41 norske arter der de aller fleste tilhører den store slekta sandbier Andrena. Familien er også representert med to sommerbier, slekta Panurgus, og bringebærbia Panurginus romani i Norge.

Gravebier Andrenidae Latreille, 1802
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning