Mangfoldet av hydrozoa (hydroider, hydromedusa og sifonoforer) i den norske delen av Arktis er svært dårlig kjent. Dette har medført en klar underrapportering av observasjoner av disse artene i nyere tid.

NOAH-prosjektet har som hovedmål å produsere en fullstendig og oppdatert oversikt over norske artiske hydrozoa. Dette vil gjøres ved å studere både morfologi og DNA-strekkoder. Siden artsgruppen er viktig både økologisk og økonomisk vil det være viktig å få en god oversikt over artsmangfoldet, slik at akvakultur, marinøkologer og offentlig forvaltning vil kunne dra nytte av resultatene fra arbeidet. Prosjektet vil bestå av forskere fra flere nasjonale og internasjonale institusjoner.
 
For å heve kunnskapsnivået nasjonalt vil prosjektets referansesamlinger deponeres ved Universitetsmuseet i Bergen. 3 masterstudenter vil få oppgaver som del av prosjektet, dette vil samtidig sørge for kunnskapsoverføring til nye generasjoner forskere og forvaltere. I tillegg til dette vil vi utvikle identifikasjonsnøkler og skrive populærvitenskapelige artikler. Slik vil informasjonen tilgjengeliggjøres for både allmennheten og offentlig forvaltning.