Nakensnegler er fargerik gruppe av marine snegler som har blitt populære på grunn av deres vakre utseende. De er imidlertid skjøre, og de fleste ytre morfologiske trekkene forsvinner ved konservering. De er derfor oversett i miljøovervåkning på grunn av vanskeligheter med identifisering.

Prosjektet #Sneglebuss har kartlagt mangfoldet av nakensnegler langs kysten av Finnmark og Troms innhentet kunnskap om de marine naturtypene de lever i. Nakensnegler må identifiseres når de er levende da ytre kroppsdeler og farger er intakt. Dette har også gjort at nakensnegler har blitt veldig populære hos dykkere, fotografer og folk som ferdes i fjæra som blir slått av nakensneglenes fargeprakt og skjønnhet.

Prosjektets fremgangsmåte har vært ved hjelp av grasrotforskning (citizen science). Dette kan være en nyttig fremgangsmåte for å øke kunnskap om marine organismer og hvor de lever. #Sneglebuss kjørte mellom fem ulike steder hvor det ble satt opp et kunnskapspunkt. Undervannsfotografer, dykkere, skoleklasser og andre interesserte ble invitert til å ta del i kartleggingen fra disse kunnskapspunktene.

Det viste seg at mange arter nakensnegler hanr en nordligere utbredelse enn det som tidligere var antatt. Prosjektdeltakerne fant en art nakensnegle som nylig ble oppdaget utenfor kysten av Kola-halvøya. De fant også nye arter for Norge i andre grupper marine snegler, og skal gå i gang med å beskrive en helt ny art de oppdaget. I tillegg til å lete etter nakensnegler i Finnmak og Troms, tok Sneglebuss også turen til Saltstraumen, hvor de fant mange arter og fikk god mediedekning.

Innsamlingsmetoder

Håndplukking av dykkere, fotografering, håndplukking i fjæra.

Publikasjoner

Korshunova T, Bakken T, Grøtan VV, Johnsen KB, Lundin K & Martynov A (2020). A synoptic review of the family Dendronotidae (Mollusca: Nudibranchia): a multilevel organismal diversity approach. Contributions to Zoology: 1-61. https://doi.org/10.1163/18759866-bja10014