Tovinger er en orden blant insektene med et stort artsmangfold. Mange arter er små og har spesifikke krav til habitat, så i denne gruppen var og er det et stort potensiale for å finne nye arter for Norge og vitenskapen. 

Tovinger omfatter en lang rekke familier av fluer, mygg, knott og stankelbein. Som man kan se av grafen under har artsantallet i familiene sørgemygg, soppmygg og fjærmygg økt mye i løpet av Artsprosjektet. Dette er fordi det er blitt gjennomført kartleggingsprosjekter som har fokusert spesifikt på disse gruppene. Nå har det blitt satt i gang prosjekter om både gallmygg, øyefluer, stikkemygg og sviknott så her vil trolig artsantallet å stige når prosjektene avsluttes.

I noen kartleggingsprosjekter har det blitt fokusert spesielt på en eller noen få myggfamilier. Dette gjelder spesielt fjærmygg, sørgemygg og soppmygg, og du kan trykke på søylene for å lese mer om disse. De nye artene i andre familier har blitt funnet i prosjekter som har samlet inn et bredere utvalg av insekter. Trykk på navnene for å lese mer om de forskjellige artsgruppene.

Trykk på artsgruppene for å lese mer om dem på våre taksonsider. Rovfluene har sin egen side på "Arter på nett", med bilder og beskrivelser av en lang rekke slekter og arter. Akkurat nå pågår det et prosjekt om øyefluer, trykk på søylen for å lese mer om det!

Klegg, sviknott og småstankelbein er ikke nødvendigvis nærmere i slekt enn de andre familiene av tovinger nevnt her, men ettersom det er grupper med nye arter fra få familier er det hensiksmessig å framstille dem sammen. 

Trykk på artsgruppene for å lese mer om dem. Trykk på lenken under for å finne en tabell med tallene i figuren.

Ubeskrevne arter

Prosjektene som samlet inn tovinger fant mange arter som er helt nye for vitenskapen! Å beskrive disse nye artene kan være en lang og vanskelig prosess, så alle de nye artene fikk ikke anerkjente vitenskapelige navn før prosjektperioden var ferdig. Dette gjelder omtrent 350 arter mygg, 25 arter sviknott og 20 arter fluer.

Beskrevne, nye arter

Tjueen arter tovinger som er nye for vitenskapen har blitt beskrevet og publisert som følge av artsprosjektene:

Mygg: Gymnometriocnemus autmnalis, Gymnometriocnemus pallidus, Tanytarsus thomasi, Psychoda cultella, Bradysia quercina, Cratyna uliginosoides, Trichosia lengersdorfi, Panimerus halophilus.

Fluer: Megaselia aliusmyia, Megaselia alphamyia, Megaselia chimyia, Megaselia deltamyia, Megaselia etamyia, Megaselia geiri, Megaselia karli, Megaselia lambdamyia, Megaselia numyia, Megaselia omicronmyia, Megaselia rhomyia, Megaelia solii, Megaselia thunesi.

Stedsspesifikke kartleggingsprosjekter

Flere kartleggingsprosjekter har hatt fokus på å samle insekter i et spesifikt område i stedet for å fokusere på en liten artsgruppe. Ettersom tovinger er en vidt utbredt gruppe, har eksempelvis prosjektene "Svalbards tovinger", "Akvatiske insekter i Midt-Norge",og "Insekter i Oslofjordområdet" bidratt med mange nye arter tovinger. I tillegg til å finne mange nye arter innen ulike artsgrupper, har de fleste nye artene vannfluer til nå blitt oppdaget gjennom prosjektet "Insekter på rikmyrer i Hedmark".

Habitatspesifikke kartleggingsprosjekter

Andre prosjekter har hatt fokus på et spesielt habitat, og på den måten funnet mange datil ukjente arter tovinger. "Virvelløse dyr i eikekroner" fant blant annet mange pukkelfluer. "Insekter i høyereliggende og arktisk skog" og "Invertebrater i askekroner" fant nye tovinger fra flere forskjellige familier, og gjennom "Insekter langs skog-tundra-økotonen" forventer man å gjøre det samme.