Rødlista for arter 2021 lanseres på en heldagskonferanse den 24. november, på Radisson Blu Hotel på Alna i Oslo. Påmeldinga til den fysiske konferansen er nå stengt, men du kan følge med på konferansen over nettet.

Her kan du se lanseringen av den nye Rødlista for arter  den 24. november!

Lenke til livesending  Artsdatabanken (norskstream.online) (starter kl 10.00)

Artsdatabanken ønsker alle interesserte hjertelig velkommen til lanseringskonferanse for Norsk rødliste for arter 2021! Hvordan brukes Rødlista for arter, og hva er noen av hovedårsakene til at arter risikerer å dø ut fra Norge? Dette og mye annet vil du få høre mer om den 24. november. Konferansen er helt gratis.

Program

Konferansen varer fra 10:00 til ca. 15:50, med én time lunsjpause kl. 12:00-13:00. For de som deltar fysisk i Oslo vil dørene åpnes for registrering, mingling og kaffe allerede kl. 09:00. 

09:00

Registrering og kaffe.

Åpning av konferansen

10:00

Velkommen. Bjarte Rambjør Heide, direktør i Artsdatabanken

10:10

Statssekretærens åpningstale. Aleksander Øren Heen (Sp), statssekretæren i Klima- og miljødepartementet

Artsdatabanken innleder

10:25

Overordnede resultater. Snorre Henriksen, prosjektleder Rødlista for arter 2021 m.fl.

10:50

Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge. Hallvard Elven, NHM UiO og Stine S. Markussen, Artsdatabanken

Arealbruk og tilstandsutvikling

11:00

Arealregnskap - identifisering av nyutbygde områder. Margrete Steinnes, SSB

11:15

Konsekvenser av arealendringer - med fokus på biller. Stefan Olberg, Biofokus

11:30

Skogens miljøtilstand og utvikling, og naturskog i Norge. Ken Olaf Storaunet, NIBIO

11:45

Hvilken betydning har naturskogen for rødlisteartene? Anne Sverdrup-Thygeson, NMBU

12:00

Lunsj

Aktuelle tema

13:00

Hva er årsakene til at karplanter blir rødlistet? Heidi Solstad, Multiconsult

13:15

Norges villbier: trusler, rødlistestatus og tiltak. Markus Sydenham, NINA

13:30

Under overflaten: status og påvirkninger på marine arter. Anne Helene Solberg Tandberg, UiB

13:45

Hva skjer med insekter i ferskvann? Status og trender for utvalgte grupper. Øivind Gammelmo, Biofokus

Brukerperspektiv

14:00

Representanter fra ulike sektorer beskriver hvordan de legger Rødlista til grunn for sitt arbeid. Bjarte R. Heide, Artsdatabanken, byr opp Torbjørn Lange fra Klima og miljødepartementet, Geir Grønningsæter fra Landbruksdirektoratet og Terje Laskemoen fra Oslo kommune til diskusjon.

14:30

Kaffe

Klimaendringer og framtidsutsikter

15:00

Klimaendringer i vårt århundre med fokus på fjellregioner og Svalbard. Inger Hanssen-Bauer, Meteorologisk institutt

15:15

Fjellplanter og -moser i et varmere klima. Torbjørn Høitomt, Biofokus

15:30

Threats to marine mammals in a time of rapid change. Kit Kovacs, Norsk Polarinstitutt

Avslutning

15:45

Avslutning. Bjarte Rambjør Heide, Artsdatabanken

15:50

Konferansen er over