Rødlista for arter 2021 lanseres på en heldagskonferanse den 24. november, på Radisson Blu Hotel på Alna i Oslo. Her kan du melde deg på konferansen og etter hvert se det fullstendige programmet for dagen. 

Artsdatabanken ønsker alle interesserte hjertelig velkommen til lanseringskonferanse for Norsk rødliste for arter 2021! Hvordan brukes Rødlista for arter, og hva er noen av hovedårsakene til at arter risikerer å dø ut fra Norge? Dette og mye annet vil du få høre mer om den 24. november. Konferansen er helt gratis.

Du kan også følge konferansen digitalt via lenken som legges ut her når dagen nærmer seg. Merk at digital deltagelse ikke krever påmelding!

Program

Konferansen varer fra 10:00 til ca. 15:45, med én time lunsjpause kl. 12:00-13:00. For de som deltar fysisk i Oslo vil dørene åpnes for registrering, mingling og kaffe allerede kl. 09:00. Merk at programmet fortsatt er under utarbeidelse og at endringer kan forekomme.

09:00 Registrering og kaffe.
Artsdatabanken innleder
10:00 Velkommen. Bjarte Rambjør Heide, direktør i Artsdatabanken
10:15 Overordnede resultater. Snorre Henriksen, prosjektleder Rødlista for arter 2021 m.fl.
10:45 Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge. Hallvard Elven, NHM UiO og Stine S. Markussen, Artsdatabanken
Arealbruk og tilstandsutvikling
11:00 Arealregnskap - identifisering av nyutbygde områder. Margrete Steinnes, SSB
11:15 Konsekvenser av arealendringer. Stefan Olberg, Biofokus
11:30 Skogens miljøtilstand og utvikling, og naturskog i Norge. Ken Olaf Storaunet, NIBIO
11:45 Hvilken betydning har naturskogen for rødlisteartene? Anne Sverdrup-Thygeson, NMBU
12:00 Lunsj
Aktuelle tema
13:00 Norges villbier: trusler, rødlistestatus og tiltak. Markus Sydenham, NINA
13:15 Under overflaten: status og påvirkninger på marine arter. Anne Helene Solberg Tandberg, UiB
13:30 Hva skjer i ferskvann? Øivind Gammelmo, Biofokus
Brukerperspektiv
13:45 Representanter fra ulike sektorer beskriver hvordan de legger Rødlista til grunn for sitt arbeid. Bjarte R. Heide, Artsdatabanken, byr opp Torbjørn Lange fra Klima og miljødepartementet, Geir Grønningsæter fra Landbruksdirektoratet og Kjell Isaksen fra Oslo kommune til diskusjon.
14:15 Kaffe
Klimaendringer og framtidsutsikter
14:45 Klimaendringer i vårt århundre med fokus på fjellregioner og Svalbard. Inger Hanssen-Bauer, Meteorologisk institutt
15:00 Fjellplanter og -moser i et varmere klima. Torbjørn Høitomt, Biofokus
15:15 Threats to marine mammals in a time of rapid change. Kit Kovacs, Norsk Polarinstitutt
Avslutning
15:30 Konklusjon 
15:45 Konferansen er over

Påmelding til fysisk konferanse i Oslo

Meld deg på konferansen i Oslo ved å bruke skjemaet under. Antall deltagere er begrenset til 200, så først til mølla-prinsippet gjelder. Du vil motta en automatisk kvittering per e-post rett etter påmelding. Vi kommer så til å kontakte deg per e-post innen noen arbeidsdager for endelig bekreftelse på at du har fått plass. Vi oppfordrer på det sterkeste å kontakte oss på rodliste@artsdatabanken.no hvis du må melde avbud, slik at plassen din kan gå til noen andre. 

Forfriskninger og lunsj er gratis for alle som deltar på den fysiske konferansen.