Hagepapirveps Polistes dominula er en svært vanlig art i Mellom- og Sør-Europa, og arten har ekspandert nordover de senere år både som følge av varmere klima og hyppigere introduksjoner med varer, baggasje etc. I Norge er den påtruffet noen ganger innendørs og med importerte varer. Arten er nylig funnet etablert i Sverige, og man kan anta et den vil etablere seg også  i Norge i framtida. 

Kjennetegn

Hagepapirveps er kontrastrik gul og svart med omfattende gule tegninger på antenner, bein, hode, bryst og bakkropp. Hos hunnen er hodet gult og svart tegnet med gule tegninger på innsiden av øynene, munnskjoldet og kinnene (malar området) og med ei bred gul tverrstripe i panna. Munnskjoldet er tilspisset foran og kan av og til ha en svart midtflekk. Antennene er helt gule bortsett fra antenneskaftet og oversiden av de to første leddene. Mellomkroppen er svart med ei gul tverrstripe på frambrystet og gule flekker på mellombrystets sider, skutellum og bakryggen. Bakkroppen har brede gule tverrbånd og tegninger bakerst på hvert ryggledd. Sjette bukledd er overveiende gult. Beina er gule bortsett fra de innerste delene av lårene som er svarte. Hannen ligner hunnen, men er helt gul i ansiktet bortsett fra øverst på panna. Munnskjoldet mangler sideriller. Antennene er helt gule og innbøyd i spissen med et relativt kort siste ledd. 

Lengde: hunn, 12–18 mm; hann, 12–16 mm.

Utbredelse

Hagepapirveps er hittil ikke funnet etablert med bol i Norge, men den ekspanderer stadig mot nord og i 2019 ble det for første gang funnet etablering av arten i Sverige. Inntil 2022 er det bare gjort tilfeldige enkeltfunn av arten i Østfold og Rogaland. Arten er ellers vidt utbredt i Europa til nord i Tyskland og Baltikum og utbredelsen strekker seg østover gjennom Russland, Sibir og Mongolia til Japan. Den er også innført og delvis etablert i andre verdensdeler. 

Levesett

Hagepapirveps forekommer som regel i tilknytning til bebyggelse og lager bol som ligger lunt og solrikt til, under tak eller andre konstruksjoner. Dronningene overvintrer gjerne i bolet der de er klekt. Et ferdig bol er som regel 5–10 cm i diameter og kan inneholde rundt 100 celler. 

Forvekslingsarter

Hagepapirveps kan først og fremst forveksles med lys papirveps, men vær oppmerksom på at det finnes flere arter i Europa som ikke er nevnt her. Hagepapirveps skilles fra lys papirveps på at antennestrengen hos begge kjønn er helt gul eller oransje også på oversiden. Hunnen hos hagepapirveps har som regel helt gult munnskjold, mens lys papirveps alltid har en mørk midtflekk på munnskjoldet. Sjette bukledd er lyst hos hagepapirveps og overveiende svart hos lys papirveps. Hagepapirveps er normalt enkel å skille fra mørk papirveps på gjennomgående lysere farge. Hagepapirveps har lyse kinn og svært kort kroppsbehåring på mellomkroppen, mens mørk papirvips har svarte kinn og litt lengre kroppsbehåring på mellomkroppen.