Lys papirveps Polistes nimpha hører hjemme i Mellom- og Sør-Europa og er bare funnet noen ytterst få ganger i de nordiske landene. De fleste slike funn må betraktes som tilfeldige eller at de er innført med mennesker. Arten er funnet en gang i Norge. Det forventes at lys papirveps vil bli funnet hyppigere i framtida som følge av varmere klima og transport med mennesker. 

Kjennetegn

Lys papirveps er gul- og svarttegnet med omfattende gule tegninger på antenner, bein, hode, bryst og bakkropp. Hos hunnen er hodet gult og svart tegnet med gule tegninger på innsiden av øynene og store deler av kinnene (malar området) og med ei bred gul tverrstripe i panna. Munnskjoldet er tilspisset foran og har en stor svart midtflekk. Antennene er gule på undersiden og mørkere på oversiden. Mellomkroppen er svart med en gul tverrstripe på frambrystet og gule flekker på mellombrystets sider, skutellum og bakryggen. Bakkroppen har brede gule tverrbånd og tegninger bakerst på hvert ryggledd. Sjette bukledd er overveiende svart. Beina er gule bortsett fra de innerste delene av lårene som er svarte. Hannen ligner hunnen, men er helt gul i ansiktet bortsett fra øverst på panna. Munnskjoldet har sideriller. Antennene er gule på undersiden og mørke på oversiden og innbøyd i spissen med et relativt langt siste ledd. 

Lengde: hunn, 10–16 mm; hann, 11–15 mm.

Utbredelse

Lys papirveps er ikke hjemmehørende i Norge og er bare påtruffet en gang tilfeldig i Buskerud. Ellers i Norden er den bare påtruffet noen få ganger. Arten er vidt utbredt i Europa nord til Tyskland og videre østover gjennom Russland, Mongolia, Midt-Østen, Pakistan, India og Kina. 

Levesett

Lys papirveps lager bol i tørr engvegetasjon eller i varme kantkratt som ligger lunt og beskyttet for regn og vind. Bolet er gjerne festet til en kvist eller en stengel og anlegges relativt nær bakken. Et ferdig bol er som regel 5–10 cm i diameter og kan inneholde rundt 100 celler. 

Forvekslingsarter

Lys papirveps kan først og fremst forveksles med hagepapirveps, men vær oppmerksom på at det finnes flere arter i Europa som ikke er nevnt her. Lys papirveps skilles fra hagepapirveps på at antennene hos begge kjønn er mørkere på oversiden. Hunnen hos lys papirveps har alltid mørk midtflekk på munnskjoldet, mens hagepapirveps som regel har helt gult munnskjold. Sjette bukledd er mørkt hos lys papirveps og lyst hos hagepapirveps. Lys papirveps er normalt enkel å skille fra mørk papirveps på gjennomgående lysere farge. Lys papirveps har lyse kinn og svært kort kroppsbehåring på mellomkroppen, mens mørk papirveps har svarte kinn og litt lengre kroppsbehåring på mellomkroppen.