Teppemosefamilien Porellaceae er en familie med to slekter hvor den ene forekommer i Europa og Norge. Slekta Porella, teppemoser, er representert med 8 arter i Europa og 4 av disse er påvist i Norge. Det er antatt å forekomme om lag 60 arter i denne slekta på verdensbasis.

Plantene er olivengrønne til brunaktige, av og til gulgrønne. Bladene har to fliker. Den store (dorsale) har tenner eller er helrandet. Den lille (ventrale) er helrandet eller har uregelmessige tenner. Bukbladene er tydelig nedløpende langs stammen. Anteridier og arkegonier dannes på korte sidegreiner.