Muslingmosefamilien Myliaceae er en familie med kun en slekt i Norge. Slekta Mylia, muslingmoser, er representert med 2 arter i Europa og begge forekommer i Norge. Det forekommer 3 arter i denne slekta på verdensbasis.

Plantene er grønne eller brunlige til røde. Skuddene er opprette. Bladene er avrunda med hel kant, og de er tverrstilte til svakt skråstilte. Bukbladene er små og lansettforma. Bladcellene har knuteforma trigoner og 5–12 oljelegemer.