Denne vanlige, først gule arten kjennetegnes særlig ved at fruktlegemene endrer farge til mørk grå- til vinbrun eller purpurbrun farge ved håndtering eller brudd. Mørkning skjer også etter hvert nedenfra med alderen.

Mørknende korallsopp får etter hvert relativt parallelt opprette greiner med butte greinspisser.

Kjennetegn

Mørknende korallsopp er vanlig og vidt utbredt i lågurtgranskog.

Fruktlegemene har greiner som først er gule, siden tofargete, med okergule greinspisser og røykgråbrune farger nedover greinene. Soppen endrer farge til mørk grå- til vinbrun eller purpurbrun ved håndtering eller brudd. Etter hvert får den relativt parallelt opprette greiner med butte greinspisser. Smaken er bitter.

Sporene er 10–13,5 x 4,5–5,5 μm, sylindriske og med smale, men relativt høye vorter, som ikke sitter i rader. Basidier og sporer får gulaktig, kornet innhold ved reaksjon med Melzers reagens. Hyfene har bøyler. Basalmycelet, helt i basis, er dekket av nåleformete krystaller og har bøyler.

Habitat og utbredelse

Arten er vanlig og vidt utbredt i lågurtgranskog, også svak lågurtgranskog dominert av blåbær, men sjelden i lågurtfuruskog. Den er vidt utbredt i mesteparten av Fennoskandia.

Natur i Norge (kartleggingsenheter): T4-C-2, T4-C-3, T4-C-4, T4-C-6, T4-C-7, T4-C-8. Arten er funnet i svak lågurtskog og lågurtskog med gran, samt sjeldnere i de parallelle bærlyng-grunntypene.

Forvekslingsarter

Mørknende korallsopp er den vanligste, videst utbredte og kanskje mest velkjente av de gule store korallsoppene i Fennoskandia. Den er lett å kjenne igjen blant barskogs-korallsoppene med fargene sine, kjøttet som forandrer farge til mørk grå- til vinbrunt eller purpurbrunt, de spesielle sporene og de rikelige nåleformete krystallene på basalhyfene. I tillegg til fargeforandringen kjennetegnes mørknende korallsopp og dens nærmeste slektning, broket korallsopp, også på det rikelige basalmycelet i fotbasis, som en stor mengde strø og mose fester seg til. Sistnevnte art skilles lett fra mørknende korallsopp på farger og økologi (den er en lauvskogsart).