Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 3,697
Limniske 0
Terrestriske 3,697
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 622
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder