Lakserosa korallsopp er en liten til mellomstor art som karakteriseres ved sine sterke, vakre lakserøde til vinrøde farger og lyst gule greinspisser på helt unge individer, som snart blekner til okerfarget med svakt rosa skjær. Fruktlegemene vokser ofte enkeltvis.

Kjennetegn

Fruktlegemene er relativt små til middels store, ofte slanke. Fargen er sterkt rosarød (lakserosa til vinrød), med gule greinspisser/tupper som helt ung. Senere blekner fargen til gråoker med rosaskjær. Også kjøttet er kraftig rosarødt på unge eksemplarer. Arten har ingen spesiell lukt.

Sporene er 8,5–10(–10,5) x (3–)3,5–4 μm, smalt mandel- til spoleformete, tydelig vortete, og vortene er utdratt og danner rader. Hyfene mangler bøyler.

Habitat og utbredelse

Lakserosa korallsopp er meget sjelden og strengt knyttet til edellauvskog. I hovedsak finnes den i rik lågurt-(eik-)lindeskog i kjerneområdet i Aust-Agder. Det er en sørlig art, og andre funn er også knyttet til kystnære lokaliteter. I Sverige er den en sørlig bøkeskogsart. Det er ingen funn fra Finland.

Natur i Norge (kartleggingsenheter): T4-C-7, T4-C-8, T4-C-11, T4-C-12.

Forvekslingsarter

Når rødfargene blekner og forsvinner, kan lakserosa korallsopp minne om giftkorallsopp, som er blekt lakserosa, og som opptrer i samme habitat. Sporene på lakserosa korallsopp er imidlertid mindre og smalere enn på giftkorallsopp, og fruktlegemene er også mindre. Christan (2008) bruker navnet R. subbotrytis på vår lakserosa korallsopp, for morfologien stemmer, men holotypen for R. subbotrytis er amerikansk (fra North Carolina – DNA-sekvensering av denne ble mislykket), og bare noen få arter fra østlige Nord-Amerika har vist seg å være genetisk identiske eller svært nærstående med europeiske Ramaria-arter. Dermed er det usikkert om navnet R. subbotrytis kan brukes på arten vi kaller R. fagetorum. Lakserosa korallsopp ble først rapportert fra Norge av Dahl (1999) og Brandrud m. fl. (2000).