Dette er en stor og utseendemessig ganske spektakulær art, med sprikende greiner og gulfarge bare som helt ung, før fargen blir gråblek. Allerede tidlig i voksestadiet utvikles de karakteristiske rødbrune greinspissene.

Kjennetegn

Bruntuppkorallsopp har karakteristiske rødbrune greinspisser.

Fruktlegemene er store til svært store og blomkål-liknende. Foten er kraftig, av og til tilspisset, med skjell og rudimentære greiner. Utvokste greiner er ofte sprikende og med de tynnere delene tilbakebøyd og likner derfor en rikt forgreinet, gammel eik i miniatyr. Soppen er aller først blekgul, kan hende med lakserødt skjær på foten, deretter blir den gråhvit til blek med brunlig skjær. Allerede tidlig i voksestadiet får greinspissene en rødbrun farge, som er særlig utpreget når soppen vokser i åpent lende. Kjøttet er hvitt, og noe marmorert.

Sporene er 8,5–10,7 x 3,5–4 μm og sylindriske med fine vorter, som har tendens til å opptre i rader. Hyfene, inkludert basalmycelet, mangler bøyler. Mange av hyfene i basalmycelet er sterkt dekket med krystaller og har for det meste et tynt og utydelig slimlag.

Habitat og utbredelse

Bruntuppkorallsopp vokser i kalkbarskog, og har en sørøstlig utbredelse i Norge, med tre kjerneområder: kalkgranskog i området rundt Hadeland og Toten (ofte med fiolgubbe Gomphus clavatus), samt Nedre Buskerud og i kalkfuruskog i Grenland, Telemark (ofte med glatt storpigg Sarcodon leucopus; se Brandrud (2010c)). I Sverige er arten funnet på Gotland, i Stockholmstraktene, nordlige Uppland og Jemtland. Den er ikke funnet i Finland.

Natur i Norge (kartleggingsenheter): T4-C-4, T4-C-8, T4-C-12. Arten er funnet i kalklågurtskog med gran og kalklågurtskog med furu og gran.

Bruntuppkorallsoppen vokser i kalkbarskog og har en sørøstlig utbredelse i Norge.

Forvekslingsarter

Ramaria rufescens synes å være morfologisk isolert; den likner ikke så mye på andre korallsopper. Den kan først og fremst likne arter fra R. botrytis-gruppa, særlig R. botrytis «coniferous», som også har en svært grov fot (men uten skjell/abortive greiner) og dessuten liknende økologi. Disse har imidlertid alltid vinrøde pigmenter i greinspissene som unge, noe bruntuppkorallsopp ikke har, og dessuten sporer som ser helt annerledes ut. Blek korallsopp har annerledes vekstform og sporer. Bruntuppkorallsopp er også diskutert hos Nitare og Brandrud (2012), der de norske funnene er angitt.