Rødoransje eller gulaktig art. Runde armer, og langs midten av armene går det en serie med noe forstørrede pigger (carina). Oversiden med få, butte pigger, eller korn. Adambulakralen med 2-4, men oftest 3 pigger per plate i transvers serie til furen. Den midterste er ofte størst og noe flattrykt.

Kjennetegn

Rødoransje eller gulaktig, både på over- og undersiden. Madreporplaten er godt synlig.

På adambulakralen sitter 2-4, men oftest 3, pigger per plate. Piggene sitter i en transvers serie mhp furen.

Rødoransje eller gulaktig, både på over- og undersiden. Arten har forholdsvis runde armer (tverrsnitt). Langs midten av armene går det en serie med noe forstørrede plater (carina). Hver kalkplate på oversiden har noen få, butte pigger, eller korn. Marginalplatene- og piggene er ikke markante. Adambulakralen med 2-4, men oftest 3 pigger per plate i transvers serie til furen. Den midterste er ofte størst og noe flattrykt. Disse piggene har ikke gripetenger festet til seg. Både rette og kryssede pedicellarier på kroppen. Arten kan bli ca. 30 cm i diameter.

Utbredelse

Arten finnes fra ca. 4-370 m dyp (Clark & Downey 1992). Den er registrert langs hele norskekysten (Brattegard 2001; www.mareano.no).

Arten er registrert sør til Biscayabukta; også i England, Irland, Skottland og Rockall Bank (Clark & Downey 1992). Den er også registrert nord i Stillehavet (www.marinespecies.org). 

Levesett

Stichastrella rosea spiser for eksempel teppeskjell (ER, pers. med.), og man finner den på berg, sand, skjellsand og i mudder (Clark & Downey 1992).

I en studie fra Færøyene ble S. rosea funnet hyppigst rundt ca. 400 m dyp, og i temperaturer over 8°C (vektet dyp og temperatur) (Ringvold & Andersen 2015).

Arten trives på stein, og observeres av dykkere bl.a. i fjorder.

Forvekslingsarter

Stichastrella rosea kan kanskje ligne litt på Asterias rubens, men sistnevnte har ikke så runde og faste armer, og har som oftest to pigger i adambulakralen, og ikke tre. A. rubens har også enkeltvise pigger på oversiden, med en krans av gripetenger rundt.